PrisEksempler

Eksempler på pris

Priserne på vores services afhænger altid af typen af træ, kompleksiteten af træklatringen, samt de omgivelser (eks. adgangsveje, afstande, bygninger, bede/plæner ), som vi udfører arbejdet i. Derfor er følgende eksempler blot vejledende priser, så du får en idé om, hvad du kan forvente, når vi kommer ud og giver et uforpligtende tilbud.

Det er også sådan, at jo mere du kan klare selv eks. grenhåndtering og opskæring til brænde, desto billigere er det for dig/jer.
Vi opererer endvidere på danske løn- og arbejdsvilkår.

Pris på fældning af træ fra jorden # 1 uden grenhåndtering

Fældning af eksempelvis et birketræ, der kan fældes i ét stykke med reb/skovspil. Træet efterlades opskåret håndterbart, så du selv håndterer de flytbare grene og stammer. Denne service ligger i omegnen af 3500-4500 kr.

Pris på fældning/beskæring af træ med klatring # 2 uden grenhåndtering

Klatrerarbejde forbundet arbejde i et større træ inkl. en m/k på jorden ligger typisk intervallet 5000-9000 kr. afhængig af hvor kompliceret træet er, og hvor det er placeret i forhold til veje/bygninger.

Pris på grenhåndtering

Grenhåndteringen kan ske som flisophugning, hvor vi anbefaler at lade flisen ligge et sted på grunden for at skabe biodiversitet og for at mindske uønskede planter under buske, hæk eller træer. Grenhåndteringen kan også ske som bortkørsel til genbrugspladsen. Denne service koster typisk ml. 1750-4000 kr.

Pris på opskæring af brænde

Opskæring af træ i brændeegnede størrelser er både et tids- og savintensivt arbejde, hvorfor opskæring af hele træer (dvs. typisk grene tykkere end håndled) koster ml. 750-2000kr.

Bygadens Træpleje ApS støtter: